معرفی دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP

معرفی دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP

دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP یک سیستم تصفیه سوخت است که برای بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان موتورهای دیزلی طراحی شده است.

 

مشاهده محصول ” سیستم تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP ” در صفحه محصولات سپارفیتلر

 

برای استفاده در کاربردهای ثابت مانند نیروگاه ها و تاسیسات صنعتی طراحی شده است. این سیستم از ترکیبی از فن‌آوری‌ها برای تمیز کردن و شرایط سوخت استفاده می‌کند، از جمله فیلتراسیون، حذف آب و تزریق مواد شیمیایی و… این سیستم همچنین شامل یک سیستم عیب یابی داخلی است که کیفیت سوخت را کنترل می کند و می تواند در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری به اپراتورها هشدار دهد. MFS-40/NP باعث بهبود عملکرد موتور، افزایش راندمان سوخت، کاهش آلاینده ها و افزایش عمر موتور می شود.

ویژگی های دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP :

دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP یک سیستم تصفیه سوخت جامع و پیشرفته است که برای ارائه بالاترین کیفیت سوخت برای موتورهای ساکن و سایر تجهیزات سوخت سوز طراحی شده است.

دستورالعمل استفاده از سیستم تصفیه ی سوخت سپار

این سیستم برای حذف آب، جامدات و سایر آلاینده ها از سوخت دیزل، بیودیزل و سایر سوخت های مایع طراحی شده است. این سیستم از ترکیبی از فن آوری های فیلتراسیون و ادغام برای دستیابی به بالاترین سطح خلوص سوخت استفاده می کند.

 

 

سیستم تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP با یک فیلتر اولیه شروع می شود که ذرات بزرگ مانند خاک، زنگ زدگی و سایر ذرات را از سوخت حذف می کند. این مرحله قبل از فیلتراسیون کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که مراحل بعدی فیلتراسیون توسط آلاینده های بزرگتر مسدود نمی شود.

فیلتر اولیه توسط یک سری فیلترهای ثانویه دنبال می شود که برای حذف ذرات کوچکتر مانند قطرات آب و زباله های میکروسکوپی از سوخت طراحی شده اند. فیلترهای ثانویه از فناوری ادغام استفاده می کنند که ذرات کوچک را به قطرات بزرگتر ترکیب می کند که می توانند راحت تر از سوخت حذف شوند.

 

 

مرحله نهایی فیلتراسیون از یک فیلتر کربن فعال استفاده می کند که ناخالصی های باقی مانده از سوخت مانند ترکیبات ایجاد کننده بو یا ترکیبات آلی فرار (VOCs) را حذف می کند. فیلتر کربن فعال همچنین برای جذب قطرات آب باقی مانده در سوخت قبل از رسیدن به مقصد عمل می کند.

کارایی دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP :

دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP ابزاری موثر برای حذف آلاینده‌ها از سوخت‌های دیزل، سوخت‌های بیودیزل و سایر سوخت‌های مایع به منظور بهبود کارایی موتور و کاهش هزینه‌های نگهداری مرتبط با سوخت‌های آلوده ارائه می‌کند. این سیستم از ترکیبی از فن‌آوری‌های فیلتراسیون و ادغام به همراه فیلتر کربن فعال برای دستیابی به حداکثر درجه خلوص برای موتورهای ساکن و سایر تجهیزاتی که به سوخت پاک سوز نیاز دارند، استفاده می‌کند.

خرید دستگاه تصفیه سوخت ثابت MFS-40/NP :

شــرکت مانــدگار تجــارت شــریف از ســال 1392 فعالیــت خــود را در زمینــه ی تصفیــه و نگهــداری ســوخت و روغــن آغــاز نمــود. ایــن شــرکت نماینــدگی انحصــاری برنــد SEPAR FILTER آلمــان و همچنیــن WASP انگلســتان در ایــران بــوده و وظیفــه ی توزیــع و خدمــات مهندسـی مربـوط بـه ایـن سیستم تصفیه ی سوخت سپار و نگهـداری سـوخت و روغـن در ایـران را بــر عهــده دارد. ایــن شــرکت تاکنــون بــا تجهیــز بیــش از 1000 ماشــین دیزلــی بــه سیســتم فیلتراسـیون گریـز از مرکـز سـپار کارنامـه ای درخشـان در زمینـه ی تصفیـه سـوخت از خـود به جــا گذاشــته اســت.

 

معرفی محصول مشابه >>>>  سیستم تصفیه سوخت پرتابل MFS-40/P

 

عــلاوه بــر ایــن، شــرکت مانــدگار تجــارت شــریف بــا دارا بــودن تیــم مهندســی بســیار قــوی و همچنیــن امکانــات مهندســی کامــل توانایــی طراحــی و تولیــد هرگونــه سیســتم فیلتراســیون ســوخت و روغــن را متناســب بــا نیــاز مصرفکننــدگان و شــرایط محــل بهره بــرداری دارا اســت.

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با این شرکت به صفحه ” درباره ما ” مراجعه نمایید. همچنین برای ارتباط با پشتیبانی این شرکت به صفحه ” تماس با ما ” مراجعه نمایید.

دانلود کاتالوگ محصولات سپار فیلتر خاورمیانه
دانلود کاتالوگ محصولات سپار فیلتر خاورمیانه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.