دسته بندی مقالات

بیودیزل چیست ؟

بیودیزل چیست ؟

بیودیزل یک گازوئیل گیاهی است که اضافه کردن تنها 5 درصد از آن به گازوئیل موجب کاهش 83 ...