<

مراحل تصفیه سوخت در فیلتر سپار

مراحل تصفیه سوخت در فیلتر سپار

مراحل تصفیه سوخت در فیلتر سپار

 

فرآیند جداسازی و فیلتراسیون گازوئیل در فیلترهای سپار، یک فرآیند پنج مرحله‌ای است.

طی این فرآیند منحصربفرد، تمامی ذرات و ناخالصی های موجود در سوخت دیزل از آن جدا می شود. بدین ترتیب گازوئیل خالص از فیلتر خارج گشته و وارد موتور دیزل می شود.

فیلتر سپار در سمت مکش سیستم سوخت رسانی، یعنی بین تانک سوخت و پمپ سوخت موتور نصب می‌شود.

در ادامه با پنج مرحله تصفیه گازوئیل در سپار فیلتر آشنا می شوید.

 

مرحله اول

جــریان سـوخـت از دریچـه ورودی وارد سیستم پره های داخـلی می شود، این پره ها حرکت دایره وار را به سوخت می دهد.

جدایی ذرات گازوئیل

مرحله دوم

در این مرحله سـوخت در حـال حرکت دورانی به بخش کـاسه زیرین رسیده و به دلیل نیروی گریز از مرکز، قطرات آب مـوجـود و ذرات سـنگین پـس از برخـورد با دیواره کاسه جدا شـده و در نـهایت در قـسمت پـائینی کـاسـه جمع می شود.

ناخالص گازوئیل

مرحله سوم

سوخت باید از سیستم پره‌ای موجود در خروجی که در وسـط بدنه فیلتر قرار گرفته، عـبور کند. به دلیل مـتفاوت بـودن طـول پـره هـا و دو قـسـمـتی شـدن، مـسیر و سـرعت جـریان سـوخت تغییر می کند. قطرات کوچک آب و ذرات ریز معلق بر روی پره باقی می ماند.
قـطرات و ذرات جـدا شـده پـس از سـنگین شدن به طـور خودکار به انتهای کـاسه می روند. در این مرحله قسمت های اصلی آلوده کننده سوخت جدا می شود.

گردش سوخت

مرحله چهارم

درسـت در زیر فـیلتر داخـلی مـحل جـریان سـوخت اسـت که بطور قابل توجهی نقش موثری در کاهش سرعت جریان سوخت دارد.

این فـرو نشاندن سـرعت جریان سوخت، اجازه می دهد که مجددا قطرات آب و ذرات ریز باقی مانده در سوخت بر روی جدار داخلی قرار بگیرد و پس از تجمع بصورت قطرات بزرگتر در نهایت توسط نیروی جاذبه به پائین کاسه سوخت برود.

در واقع مراحل قبلی بخش عـمده و اصـلی آب و ذرات مـوجود در سـوخت را جـدا نـمـوده کـه در محـل کـاسه و یا بـدنه داخلی می باشد. این امر باعث طول عمر فیلترهای داخلی و مصرفی موجود در فیلترها می باشد.

 

ذرات ناخالص گازوئیل

مرحله پنجم

ناخالصی های باقیمانده و بسیار ریز در این مرحله از تصفیه، توسط فیلتر المنت های از جنس نانو از سوخت جدا می‌شوند.

این فیلترها با اندازه منافذ مختلف، از 3 تا 60 میکرون  در دسترس است.

جنس این فیلتر المنت سـلولز مـبتنی بر عـناصر کـاغذ با رزین ویژه آبگیری است.

در آخر سـوخت تـمیز و سالم سیستم فیلتراسیون سپار را به وسیله 2 خروجی ترک می کند.

 

فیلتر المنت نانو

تصفیه پنج مرحله سوخت کارایی فیلتر المنت های مصرفی در این فیلتر را تا پنج برابر افزایش می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود تا کارآیی و عمر فیلتر المنت های مصرفی به صورت قابل توجهی افزایش یافته و از هزینه های تعویض فیلتر کاسته شود.

برای مشاهده فیلتر های تصفیه گازوئیل سپار به صفحه محصولات مراجعه کنید.

 

3 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.